Bộ 230+ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO Trong Xây Dựng | Tailieu.vn✳️ Tải ngay Bộ 230+ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO Trong Xây Dựng tại:
✳️ Xem thêm các BỘ TÀI LIỆU khác tại:
✴️ Tóm lược nội dung của Bộ 230+ Tài Liệu Tiêu Chuẩn ISO Trong Xây Dựng ▼

👉 Quy trình tuyển dụng và đào tạo (23 tài liệu)
Phiếu yếu cầu tuyển dụng
Phiếu đề xuất tuyển dụng
Quy trình tuyển dụng nhân sự
Bảng đánh giá quá trình thử việc

👉 Quy trình quản lý tài liệu hồ sơ (17 tài liệu)
Danh mục hồ sơ
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Danh mục tài liệu nội bộ
Sổ theo dõi mượn hồ sơ

👉 Quy trình dự thầu (7 tài liệu)
Quy trình dự thầu ở công ty mẹ
Biên bản đánh giá hồ sơ dự thầu
Báo cáo kế hoạch phân chia gói thầu
Báo cáo hồ sơ dự án

👉 Quy trình bảo trì máy móc thiết bị (20 tài liệu)
Giấy yêu cầu sửa chữa thiết bị
Phiếu yêu cầu sửa chữa
Phiếu kiểm tra mối hàn
Phiếu kiểm tra sơn

👉 Quy trình lập kế hoạch thi công (55 tài liệu)
Quy định về thi công
Danh mục thi công
Báo cáo, kế hoạch thi công
Tiến độ và bàn giao

👉 Quy trình kiểm tra kiểm soát chất lượng công trình (31 tài liệu)
Tờ trình thẩm định dự án
Chính sách chất lượng
Mẫu báo cáo đánh giá tổng hợp
Mẫu báo cáo kết quả kiểm định

👉 Quy trình quản lý thiết bị đo lường (14 tài liệu)
Danh mục kiểm tra
Hồ sơ truyền chuẩn cân
Hồ sơ thiết bị đo
Hồ sơ truyền chuẩn thước đo

👉 Quy trình xin nghỉ việc (18 tài liệu)
Đơn xin nghỉ
Biên bản bàn giao
Đơn xin nghỉ việc
Phiếu giao việc

👉 Quy trình quản lý và đề xuất mua hàng hóa (35 tài liệu)
Quy trình xuất nhật vật tư và quản lý kho
Quy trình mua hàng hóa và vật tư phục vụ cho công trình
Đơn đặt hàng
Phiếu đề nghị cấp vật tư

👉 Quy định bảo hộ lao động theo chuẩn ISO (15 tài liệu)
Bản cam kết
Sổ nhật kí an toàn lao động
Phiếu yêu cầu phát đồng phục
Bản cam kết sử dụng đồng phục

Nguồn: https://akihito-shigeno.com

Xem thêm bài viết khác: https://akihito-shigeno.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *