Bộ Biểu Mẫu Tố Tụng Dân Sự Thông Dụng | Tailieu.vn✳️ Tải ngay Bộ Biểu Mẫu Tố Tụng Dân Sự Thông Dụng tại:
✳️ Xem thêm các BỘ TÀI LIỆU khác tại:
✴️ Tóm lược nội dung của Bộ Biểu Mẫu Tố Tụng Dân Sự Thông Dụng ▼

👉 Mẫu đơn tiếp nhận (8 tài liệu)
Đơn khởi kiện
Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự
Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện
Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung đơn khởi kiện

👉 Mẫu quyết định về thụ lý giải quyết vụ án (5 tài liệu)
Thông báo về thụ lý vụ án
Quyết định tiếp tục giải quyết (dành cho Thẩm phán)
Quyết định tiếp tục giải quyết (dành cho Hội đồng xét xử)
Quyết định tạm đình chỉ giải quyết (dành cho Thẩm phán)

👉 Mẫu biên bản lấy lời khai chứng cứ (8 tài liệu)
Biên bản lấy lời khai của người làm chứng
Biên bản lấy lời khai của đương sự
Biên bản giao nhận tài liệu chứng cứ
Biên bản về kiểm tra việc giao nộp tài liệu chứng cứ

👉 Mẫu thẩm định (6 tài liệu)
Biên bản định giá tài sản
Biên bản không tiến hành định giá được tài sản
Quyết định định giá tài sản
Quyết định xem xét thẩm định tại chỗ

👉 Mẫu hòa giải (6 tài liệu)
Biên bản hòa giải
Biên bản hòa giải thành
Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn
Quyết định công nhận sự thỏa thuận

👉 Mẫu quyết định trong phiên tòa xét xử (16 tài liệu)
Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm (thủ tục rút gọn)
Quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự
Quyết định giải quyết việc nhân sự

👉 Mẫu quyết định về thi hành án (7 tài liệu)
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (mẫu 1)
Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (mẫu 2)
Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Thẩm phán)
Quyết định buộc thực hiện biện pháp bảo đảm (dành cho Hội đồng xét xử)

👉 Mẫu thủ tục giám đốc thẩm (7 tài liệu)
Đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm
Thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung
Thông báo giải quyết đơn đề nghị xem xét
Quyết định khán nghị giám đốc thẩm

👉 Mẫu đơn về kháng cáo, phúc thẩm (23 tài liệu)
Đơn kháng cáo
Đơn đề nghị xem xét thủ tục tái thẩm
Giấy xác nhận đã nhận đơn kháng cáo
Thông báo về yêu cầu làm lại hoặc sửa đởi bổ sung đơn

Nguồn: https://akihito-shigeno.com

Xem thêm bài viết khác: https://akihito-shigeno.com/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *