Cấu tạo,Nguyên lý phân loại Diode bán dẫnCấu tạo,Nguyên lý phân loại Diode bán dẫn
Khái niệm : Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, Ic… Mà tay thấy trong các mạch điện tử ngày nay.2 chất bán dẫn thường được sử dụng là Gecmanium(GE) và Silicnium (Si)

I Diode bán dẫn
Cực Dương của Diode : Katot

Cực âm của Diode : Anot

Cấu tạo : Dùng phương pháp chế tạo đặc biệt người ta tao ra trong cùng 1 thể tích hay trên 1 lớp mỏng của cùng 1 lớp bán dẫn những vùng có độ dẫn điện khác nhau.
Phân tích : Vùng P có nghĩa là vùng dương, Vùng N có nghĩa là âm, ranh giới giữa các vùng là lớp tiếp giáp PN. Nếu ta cho 1 điện áp có đầu dương vào vùng P, đầu âm vào vùng N thì dễ dàng có 1 dòng điện chạy qua lớp tiếp giáp PN.Cách mắc như thế là cách mắc thuận tuy nhiên đến 1 trị số nào đó có thể làm hỏng Diode ta gọi đó là điện áp đánh thủng.

+ Phân cực thuận

Nếu ta cho 1 điện áp có đầu dương vào vùng P, đầu âm vào vùng N.Khi đó dưới tác dụng tương tác của điện áp miền cách điện thu hẹp lại , Khi điện áp chệnh lệch giữa 2 cực đạt 0.6V đối với loại Silic hoặc 0.2V đối với loại Gecmanium Thì diện tích miền cách điện giảm về không Diode bắt đầu dẫn điện .Nếu tiếp tục tăng điện áp nguồn thì dòng qua Diode tăng nhanh nhưng chênh lệch điện áp giữa 2 cực của Diode không tăng vẫn giữa nguyên 0.6V

+ Phân cực nghịch cho Diode

Phân cực nghịch cho Diode tức là cấp nguồn (+) vào Katot (Vùng N) và cấp nguồn (-) vào Anot (Vùng P). Dưới sự tương tác của điện áp ngược miền cách điện ràng rộng ra, ngăn cản dòng điện qua mỗi tiếp giáp.

Diode có thể chịu đựng được điện áp rất lớn 1000V mới bị đánh thủng.

Đối với linh kiện bán dẫn thì được quy ước băng mã hiệu do đó ta phải dùng sổ tay để tra cứu tham số hoặc dùng các công Internet.

VD Trên thân Diode có ghi : 1N4007

1N: chỉ lớp tiếp giáp PN

4007 : Mã dùng để tra cứu – U = 250V ; I = 1A

Phương pháp kiểm tra Diode : Dùng đồng hồ vạn năng để thang đó OHM

Để nấc X1OHM ta đo trực tiếp trên bo mạch (Tương đối chính xác)
Để nấc X1K ta tháo rời linh kiện ra khỏi mạch và có độ chính xác cao
Đặt que dương đồng hồ vào cực dương cuat Diode, que âm của đồng hồ vào cực âm của Diode ta được 1 giá trị điện trở ROHM nào đó. Đảo ngược que đo lại ta được giá trị điện trở R vô cùng như vậy là Diode tốt.Khác với giá trị trên là hỏng.

Diode thường bị chập, dò rỉ, bị đứt lớp tiếp xúc dùng đồng hồ vạn năng để kiểm tra Diode

Diode chập : cả 1 phép đo đều có 0 OHM

Diode do rỉ : Chiều nghịch lên lưng chừng

Diode bị đứt : Cả 2 chiều đều không lên

II, Các loại Diode

1, Diode tiếp điểm
Sử dụng đặc tính tiếp xúc người ta thường dùng chất bán dẫn là Silicnium làm đầu ra của Katot1 mũi kim nhỏ bằng Vonfram hay bằng vàng tỳ lên miếng bán dẫn làm đầu ra của Anot tất cả được đúc trong thủy tinh có kích thước nhỏ chịu đựng được dòng điện nhỏ. I = 20mA.
Xem thêm :

Nguồn: https://akihito-shigeno.com

Xem thêm bài viết khác: https://akihito-shigeno.com/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *